fimi x8 mini telaio frame

17,00 €

telaio frame per fimi x8 mini